Saavutettavuus ja vastuullisuus musiikkialalla? -sarjan toisessa jaksossa GramexPressin toimittaja Sophia Wekesa, jazzmuusikko Kalle Salonen ja hänen managerinsa Teuvo Merkkiniemi Pertin Valinnasta keskustelevat saavutettavuudesta musiikkialalla.

Saavutettavuus on selkeä viesti

Tuotantoharjoittelija Satu Kankaanpää on selvittänyt OAF festivaalin saavutettavuuteen liittyviä asioita. Satu kokosi tähän blogiin tärkeitä näkökulmia aiheeseen.

Aihe on tosi laaja. Saavutettavuus on esteettömyyden lisäksi viestinnällistä, taloudellista, alueellista saavutettavuutta sekä eri aistien tukemista että ymmärtämisen tukemista eri kieliversioin ja oppimistyylejä huomioiden. Viestinnässä hyvä muistisääntö on, että selkeä viesti menee parhaiten perille. Englanniksi sana on kauniimpi ja kaiken kattava, accessibility. Esteettömyys ja saavutettavuus sanat ovat erikseen, mutta ne oikeastaan ne kuuluvat yhteen.

Miksi OAF nostaa aiheen esiin?

Outsider Art Festival toimii kulttuurialalla, on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin ja noudattaa lakia yhdenvertaisuudesta. Lain mukaan myös vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa kulttuurielämään ja oikeus nauttia yhdenvertaisesti yleisesti saatavilla olevista palveluista. 

OAF festivaalille on tärkeää lisäksi uudistaa alan tuotantomalleja ja rakenteita sekä nostaa esiin erilaisia ihmisiä sisältöjen ja tapahtumien tuottajina. Kaikissa OAF työryhmissä työskentelee erityisryhmiä. OAF haluaa kehittyä saavutettavuuden saralla, esimerkiksi tuotantotiimissä opitaan uusia viittomia joka viikko. On hyvä huomata, että vaikka kuuluisi johonkin vähemmistöön tai erityisryhmään, ei välttämättä tiedä kaikkea aiheesta. 

Se, että jokainen saa osallistua omana itsenään, luo turvallisuuden tunnetta. Tapahtumien tuottamisessa tärkeää on muistaa turvallisemman tilan periaatteet ja tapahtumien fyysinen saavutettavuus. Saavutettavuutta on myös ihmisten moninaisuuden huomioon ottava ilmapiiri ja asenteet. OAF ja Pertin Valinnan saavutettavuustiedot ja turvallisemman tilan periaatteet löytyvät täältä. Tapahtumien yhteydessä on saatavilla vielä erilliset saavutettavuustiedot. 

OAF tukee ja osallistaa outsider-taiteilijoiden asemaa monin eri tavoin. Tänä vuonna uutena juttuna festivaalin taiteilijat huomioidaan saavutettavuusraiderin avulla. Raideri on kysely, jonka avulla taiteilijat saavat kertoa omista tarpeistaan. 

Sadun vinkit

Kulttuuria kaikille -palvelun sivustosta on hyvä aloittaa. Sinne on koottu tietoa ja työkaluja, jotka auttavat kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämisessä.

Alku aina hankalaa, mutta pienilläkin asioilla voisi parantaa kohteen saavutettavuutta. Esimerkiksi suurenkin eron jo vaikuttaa yksittäisten tekstivastineiden tai kontrastipuutteiden korjaamalla. Pienistä askelista kehittyy rutinoituminen ja hahmottuu isompi kokonaisuus. Oppimisprosessi voi vaikuttaa arkielämääsi niin että näet automaattisesti esteelliset tai esteettömät asiat ympäristössäsi. Kaikki tämä on tapa katsoa maailma toisin silmin, nähdä ihminen erilaisuuden taakse. 

(Kuva: Vastuullisuus musiikkialalla? -sarjan toisessa jaksossa GramexPressin toimittaja Sophia Wekesa,  jazzmuusikko Kalle Salonen ja hänen managerinsa Teuvo Merkkiniemi Pertin Valinnasta keskustelevat saavutettavuudesta musiikkialalla. Katso jakso!)

Lue lisää: Kulttuuria kaikille -palvelu, Gramex